only in german

Echigo-Tsumari Art Triennial 2009

Künstler: Akira Aida, Jean-Michel Alberola, Noe Aoki, Toshiro Baba, Stefan Banz, Charles-Eric Billard, Cai Guo Qiang, Maggie Cardelus, Janet Cardiff & George Bures Miller, Dadang Christanto, Beatrice Dacher, Masuko Emi, Kazuyo Funabiki, Dorothee Golz, Antony Gormley, Antje Gummels, Henrik Hakansson, Jin Hasegawa, Haruo Higuma, Yoshio Ichikawa, So Isobe, Akiko Iwai & Yoko Oba, Rolf Julius, Menashe Kadishman, Yoshiaki Kaihatsu, Satoru Kato, Tadashi Kawamata, Maki Kijima, Takeshi Kobayashi, Job Koelewijn, Michiko Kondo, Hironao Kuratani, Lee Jaehyo, Claude Lévêque, Carol Mancke, Ryujin Mitamura, Shigeya Mori, Tomoko Mukaiyama, Rihito Nagai, Yuko Nagumo, Kouhei Nakamura, Noriko Obara, Takahiro Oka, Denkichi Omi / Alannala Lau, Osamu Onishi & Masako Onishi, Takuro Osaka, Kees Ouwens, Alex Rizkalla, Koichi Sakao, Tetsuo Sekine, Masaya Shibayama, Chiharu Shiota, Stasys & Kolodziejski / Witaszewski, Rinichi Suzuki, Kidlat Tahimik, Komanosuke Takemoto, Kimihito Tange, Pascale Marthine Tayou, Yasuo Terada, Richard Thomas, Ryo Toyofuku, Riou Udagawa, Hellen van Meene, Mirjana Vodopija & Kristina Lenard, Yasuyuki Watanabe, Akira Yamaguchi, Kumi Yamashita, Qiu Zhijiei...