only in german

Out of the Ordinary: New Video From Japan
Radical Communication: Japanese Video Art, 1968-1988

Künstler: And Khei, Technique Group (CTG) / Kohmura Masao, Takahiko Iimura, Imai Norio, Kawaguchi Mao, Kwak Duck Jun, Nagata Osamu, Nakai Tsuneo, Nakajima K, Nakaya Fujiko, Radical TV , Sait Makoto, Sasaki Naruaki, Shimano Yoshitaka, Tabata Kichi, Yamamoto Keigo, Makoto Aida, Izumi Taro, K. K., Okada Hiroko, Takamine Tadasu, and Tanaka Koki. Echigoya Takashi, Idemitsu Mako, Kobayashi Hakud, Matsumoto Toshio, Sakurai Hiroya, Ina Shinsuke, Uematsu Keiji, Murakami Sabur, Kawaguchi Tatsuo, Video Hiroba  (Nakaya Fujiko Nakaya Nakaya Fujiko & Kobayashi Hakud), Visual Brains , Yamaguchi Yoshiomi, Uematsu Keiji, Murakami Sabur, Kawaguchi Tatsuo, Aoki Ryoko + Ito Zon, Kakitani Tomoki, Koganezawa Takehito, Matsumoto Chikara, Tabaimo  ...