only in german

PROGRESSIVE NOSTALGIA

mit Vahram Aghasyan, Vladimir Arkhipov, Babi Badalov, Pavel Braila, Sergej Bratkow, Ilya Budraitskis, Aleksey Buldakov, Petr Bystrov, Olga Chernysheva, Illya Chichkan, Ulan Djaparov, Olga Egorova, Yevgeniy Fiks, Alexandra Galkina, Nomeda Urbonas, Dmitry Gutov, Maxim Karakulov, Gulnara Kasmalieva, Olga Kisseleva, Aleksander Komarov, Irina Korina, Vladimir Kupriyanov, Yerbossyn Meldibekov, Nokolay Oleynikov, Anatoly Osmolovsky, Natalia Pershina, Kerim Ragimov, Mark Raidpere, Egle Rakauskaite, Koka Ramishvili, Azat Sargsian, Laura Stasiulyte, Konstantin Sulaberidze, Sophia Tabatadze, David Ter-Oganyan, Leonid Tishkov, Jaan Toomik, Nadia Tsulukidze, Dmitry Vilensky, Elena Vorobyeva & Viktor Vorobyev ...