• 24. Oct 11. Jan 2009
    Close-Up The Fruitmarket Gallery, Edinburgh
  • 11. Jan 01. Mar
    Beyond Geometry LA Galerie Lothar Albrecht - Frankfurt
  • 17. Jun 15. Jul
    Desire Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal