short biography

*1964 Sorengo / Schweiz
Lebt in Weimar
Studium HdK, Berlin bei Johannes Geccelli, Armando, Wolfgang Max Faust, Leiko Ikemura
Professur Skulptur/Installation/Kunst im öffentlichen Raum École d'Art et de Design, Genf

show more show less