short biography

Li Yifan (b. 1966, Wuhan, Hubei, China) is an artist and curator. He lives in Chongqing, China.

show more show less