short biography

Zheng Bo (b. 1974, Beijing, China), based in Hong Kong, is an artist, writer, and teacher. He participated at the 58th Venice Biennale; Manifesta Palermo 2018; Yinchuan Biennale 2018; Auckland Triennial 2010; Guangzhou Triennial 2008.

http://zhengbo.org

show more show less

solo exhibition

Zheng Bo - Wanwu Council

opening: 21. Jun 2021 02:00 pm
21. Jun 2021 23. Aug 2021

group exhibition

Sustaining Assembly

07. May 2021 24. Oct 2021

group exhibition

Biennale of Sydney 2022

12. Mar 2022 13. Jun 2022