short biography

*1960 Changzhou / Jiangsu Province, China
Studium Sichuan Academy of Fine Arts / China

show more show less