only in german

Edge of Desire
Recent Art in India

mit Clare Arni, Ganga Devi Bhatt, Manu Chitrakar, Swarna Chitrakar, Atul Dodiya, Shilpa Gupta, Subodh Gupta, Archana Hande, N.S. Harsha, Rumanna Hussain, Tushar Joag, Ranbir Kaleka, Ravi Kumar Kashi, Mallikar Katakol, Sonia Khurana, Santosh Kumar Das, Raj Kumar Koram, Nalini Malani, Kausik Mukhopadhyay, Open Circle , N. Pushpamala, Raqs Media Collective, N.N. Rimzon, Sharmila Samant, Nataraj Sharma, Gulammohammed Sheikh, Nilima Sheikh, Dayanita Singh, Subhash Singh Vyam, K.G. Subramanyam, Vivan Sundaram, L.N. Tallur, Vasudha Thozhur, M.S. Umesh, Sonadhar Vishwakarma