short biography

Pak Sheung Chuen (1977 born in Fujian, China) lives in Hongkong since 1984.

show more show less

collection/s

show more show less