short biography

Martin Krenn *1970 Wien
Video, Fotoserien-Kommunikationsprojekte, Webprojekte, Research
Untersuchung gesellschaftspolitischer Felder

show more show less